Home Duurzaamheid Antwerpen en Brussel scoren ondermaats inzake duurzaamheid

Antwerpen en Brussel scoren ondermaats inzake duurzaamheid

0
Antwerpen en Brussel scoren ondermaats inzake duurzaamheid

Europese steden zijn koplopers inzake duurzaamheid. In de top 20 staan veertien Europese steden, met Londen als meest duurzame stad ter wereld. Stockholm, Edinburgh, Singapore en Wenen maken de top 5 compleet. Antwerpen en Brussel scoren met een respectievelijk 43ste en 47ste plaats ondermaats in vergelijking met andere Europese steden. Dat blijkt uit de derde editie van de Sustainable Cities Index (SCI) 2018, een tweejaarlijks onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis. Het rapport rangschikt 100 wereldsteden volgens de drie pijlers van duurzaamheid: people, planet en profit. In totaal werden meer dan 30 indicatoren in deze drie categorieën onderzocht.

“Steden groeien en worden steeds belangrijker. De focus verschuift van nationale economieën naar regionale economieën. De concurrentiestrijd tussen steden wordt steeds groter, onder meer om bedrijven aan te trekken. Ook burgers hechten  steeds meer belang  aan een goede levenskwaliteit. Mobiliteit, luchtkwaliteit en connectiviteit spelen hierin een centrale rol. Met dit rapport willen we de uitdagingen op gebied van duurzaamheid in kaart brengen, het debat stimuleren en steden aanmoedigen om duurzame stadsontwikkeling naar een hoger niveau te tillen, zowel op korte als op lange termijn”, verklaart Kristof Peperstraete, ceo van Arcadis België.

Belgische steden doen het in het algemeen goed in de ‘people’-categorie. Op het gebied van inkomensgelijkheid en ‘work-life’-balans scoren zowel Antwerpen als Brussel erg goed. Ook de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg staat hoog aangeschreven.

De digitale transformatie kan echter sneller. De initiatieven die er komen rond ‘mobility as a service’ zijn een stap in de goede ­richting, maar andere steden staan al verder. De kost van breedband is ook te hoog en de beschikbaarheid van gratis wifi is te laag.

Luchtkwaliteit

In de categorie ‘planet’ wegen de goede fietsinfrastructuur en het efficiënte afvalbeleid niet op tegen de slechte luchtkwaliteit waar niet alleen Antwerpen maar ook Brussel mee te kampen heeft. Volgens Piet Kiekens, Sustainable Cities Expert bij Arcadis, speelt ook hier vooral de snelheid waarmee we maatregelen treffen ons parten.

“Neem bijvoorbeeld de energietransitie en de omschakeling naar elektrische voertuigen. Terwijl Nederland ondertussen al 33.000 publieke laadpalen voor elektrische voertuigen telt, zijn dat er in België amper 2.000. Onze bedrijven verbruiken nog steeds te veel fossiele brandstof, ook al zien wel al enkele initiatieven waar geothermie wordt gebruikt of waar warmte van datacenters wordt hergebruikt door omliggende bedrijven”, aldus Piet Kiekens.
 
Ten slotte werden ook economische factoren onderzocht. Geen enkele andere stad biedt zoveel jobs in verhouding met het aantal inwoners als Antwerpen. Hierdoor staat Antwerpen in de categorie ‘profit’ 22 plaatsen hoger dan Brussel, dat met een 66ste plaats flirt met steden zoals Lissabon en Athene. De werkloosheid in Brussel daalt al enkele jaren op rij, maar bedraagt nog steeds meer dan 16% ten opzichte van de 6,5% in Vlaanderen.
Mobiliteit
Bovendien schaadt de mobiliteitsproblematiek de productiviteit. Dit geldt zowel voor Brussel als Antwerpen. Beide steden bevinden zich op het vlak van mobiliteit in het vierde kwartiel van 100 steden wereldwijd. Grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding, de aanpassingen aan de ring van Brussel en de metroverlenging in Brussel komen dan ook geen dag te vroeg.

Londen wordt in deze Sustainable Cities Index als de meest duurzame stad geïdentificeerd, met zeer hoge scores voor zowel menselijke als economische dimensies. De sterke punten van het stadsmodel compenseren de zwakke punten zoals betaalbaar wonen en congestie in de stad. Geen enkele stad scoort in de top 10 van de drie categorieën people, planet en profit. Londen haalde met een tweede plaats in zowel de people- als de profit-subindex en een elfde plaats in de planet-subindex het beste evenwicht.
 
De meerderheid van de grote Afrikaanse en Aziatische steden zijn terug te vinden in de onderste regionen van de index. Vooral zakendoen is moeilijk. Mobiliteit blijft een aandachtspunt met veel files en gebrekkige openbaar-vervoersmogelijkheden. Voor deze steden ligt de uitdaging in het robuust laten groeien van de lokale economie in relatie met duurzame plannen op lange termijn. De combinatie van economische groei en verbetering van de levenskwaliteit blijft moeilijk.

“Economische rentabiliteit is een hefboom voor duurzame stadsontwikkeling. Brussel en Antwerpen moeten blijven werken aan hun economische competitiviteit, mobiliteit hoog op de agenda houden en vooral een versnelling hoger durven schakelen”, besluit
Kristof Peperstraete.