Home Wind Windenergie voor particulieren

Windenergie voor particulieren

0
Windenergie voor particulieren
Windenergie voor particulieren

Installatiebedrijven krijgen van particulieren soms de vraag of een windturbine een optie is om duurzaam energie op te wekken. In de meeste gevallen leveren zonnepanelen meer op, maar voor mensen die het echt graag willen én op een gunstige plek wonen, zijn er best mogelijkheden.

Het is een kleine markt, maar hij bestaat: windenergie voor particulieren. In het winderige westelijke en noordelijke deel van Nederland zijn er genoeg mensen die die wind graag zouden omzetten in elektriciteit. Dat kan met een windturbine op of naast een woning. Zo’n turbine kan dan energie voor eigen gebruik opwekken. Er is veel te zeggen voor windenergie voor particulieren. De energie wordt duurzaam opgewekt, en dat betekent een grote CO2 besparing. Verder zijn er minder stroomkosten, en groeit de bewustwording omtrent energiegebruik ook nog eens. Omdat de energie lokaal en voor eigen gebruik is bedoeld, is er geen transport van energie van grote centrales naar de woning(en) toe. Van zichtbare duurzame initiatieven zoals zonnepanelen en windturbines gaat een voorbeeldeffect uit: als er een woningeigenaar overgaat tot aanschaf dan volgen er meestal meer. Laatste pluspunt is dat de potentie enorm is, zowel bij nieuwbouw als voor de bestaande woningvoorraad.

Opbrengst

Traditionele windturbines zijn er met een horizontale of een verticale as. Die eerste staat richting de wind, heeft twee of meer wieken en is geschikt voor open vlaktes. In een wat dichter bebouwde omgeving is een turbine met een verticale as beter, omdat die altijd goed staat ten opzichte van de wind. Er zijn ook andere typen op de markt, want er zijn aardig wat partijen die op dit vlak aan het pionieren zijn.
Het is wel lastig om iets te zeggen over de opbrengst van een windturbine omdat dat afhankelijk is van het type, formaat van de wieken, de hoogte en de locatie. Voor een reële inschatting moet op de locatie zelf gekeken en gemeten worden. De verschillende producenten geven algemene inschattingen maar dan nog hangt de werkelijke opbrengst af van veel factoren. Grote wieken zorgen voor een grotere opbrengst, maar worden wel eerder als lelijk of storend ervaren. Een windturbine in het westen of noorden van Nederland levert vangt de meeste wind en levert dus de meeste energie op. 

Installatie

Vaak wordt voor een windturbine gekozen in combinatie met zonnepanelen. Als overdag de zon schijnt, levert dat veel energie op. Is er geen of weinig zon, dan is er altijd nog de wind, ook ’s nachts.
Het installeren van een windturbine en het aansluiten op het net moet door een deskundige installateur gedaan worden. Een kleine windturbine kan bevestigd worden aan een gevel op het zuidwesten, aan een mast die minstens anderhalve meter boven de dakrand uitsteekt. Een vrijstaande mast kan met tuien aan grondankers of andere stabiele en zware objecten worden vastgezet. Is de bodemconstructie onder de mast stevig genoeg, dan zijn stalen kabels niet nodig. Een draagconstructie kan bij nieuwbouw direct worden ingebouwd. Omdat er op een windturbine heel wat kracht komt te staan, moet de manier van bevestigen stevig genoeg zijn om alle neer- en zijwaartse druk te kunnen weerstaan. Bevestiging aan een houten constructie of aan een enkel steens muur is daarom geen goed idee. 

Populair

Nu is de vraag naar windturbines door particulieren nog bescheiden, net als het aanbod. Een tijd geleden was de Ridge Blade nok-turbine in het nieuws, maar dat werd geen doorbraak. Toch gaan de ontwikkelingen door, en om de energietransitie te laten slagen, is het: alle beetjes helpen. Als het rendement van kleine windenergiesystemen omhoog gaat en het formaat ervan afneemt, kan windenergie voor particulieren echt populair worden.