Home SOLAR 2 extra elektriciteitskabels voor zonnestroom van Ameland naar vasteland

2 extra elektriciteitskabels voor zonnestroom van Ameland naar vasteland

0
2 extra elektriciteitskabels voor zonnestroom van Ameland naar vasteland
Ecology concept with green city on earth, World environment and sustainable development concept, vector illustration

Er komen 2 extra elektriciteitskabels tussen het vasteland en Ameland. Liander verwacht dat de nieuwe verbindingen eind 2021 in gebruik worden genomen. De kabels maken onder meer extra zonne-energie mogelijk.

Bedrijven, bewoners en gemeenten werken onder de vlag van ‘Duurzaam Ameland’ aan projecten om het eiland vergaand te verduurzamen. Zo is er door de Amelander Energiecoöperatie, de gemeente en Eneco een zonnepark van 6 megawattpiek gerealiseerd en is er belangstelling voor nieuwe zonneparken. Ook hebben steeds meer inwoners zonnepanelen op hun daken liggen. De NAM is bezig om de productieprocessen op en rond het eiland te verduurzamen en wil hierbij gebruik gaan maken van duurzame elektriciteit. 

Voor alle duurzame ontwikkelingen is de capaciteit van de huidige wadkabels die Ameland verbinden met het vasteland op termijn niet langer toereikend. Liander gaat daarom de komende jaren de bestaande elektriciteitsverbindingen uitbreiden met de 2 nieuwe kabels om aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. Deze kabels komen te liggen tussen het schakelstation in Holwerd en een nieuw te bouwen verdeelstation op Ameland aan de Oude Grazingweg ten oosten van Buren. 

Liander is gestart met het uitwerken van een plan. Samen met een aantal belangrijke omgevingspartijen wordt gezocht naar een tracé en uitvoeringswijze die recht doen aan de bijzondere waarden in het Waddengebied. Naar verwachting starten de uitvoeringswerkzaamheden in de loop van volgend jaar.