Home Blog

10 tips voor een energiezuinig kantoor: simpel en effectief!

0

Per 1 januari 2023 moeten zowel publieke als private gebouwen met kantoorfunctie minimaal energielabel C hebben. Wij geven je de belangrijkste tips om jouw kantoor energiezuinig te maken. 

1.Haal thee in één ronde
Door voor iedereen in één keer thee te halen, hoeft de waterkoker niet meermaals zijn werk te doen. Dat scheelt energie!

2.Gebruik LED, bewegingssensoren en schakel licht uit
Dat LED de meest energiezuinige vorm van verlichting is weet iedereen intussen wel. Schakel daar dus op over en vergeet niet om aan het einde van de dag, of als je niet meer in een ruimte bent, dat licht ook uit te schakelen. Bewegingssensoren helpen ook bij het besparen van energie!

3.Zorg voor dubbel glas
Vooral oudere kantoren beschikken vaak nog niet over dubbel glas. Kijk even of jouw gebouw erover beschikt en onderneem actie als dat nodig is.

4.Werk zoveel mogelijk papierloos
Print alleen zaken die echt nodig zijn. Documenten kun je net zo goed digitaal met je collega’s delen op een speciale schijf.

5.Let op de verwarming en airco
In veel kantoren regelt een klokthermostaat de temperatuur. Die kun je instellen op een zomer- en wintertijd maar ook op de gewenste (binnen)temperatuur. Controleer deze instellingen vaak, zodat er geen onnodige warmte verloren gaat. Let ook op de airconditioning. Die wordt vaak later gekocht dan een verwarming. Daardoor werken ze elkaar eerder tegen dan een aanvulling te zijn op elkaar. Dat kost dan weer onnodig veel energie. Qua verwarming is het ook handig te denken aan radiatorfolie.

6.Werk een dagje thuis
Thuis werken bespaart energie en reistijd.

7.Werk met energiezuinige apparaten en tijdschakelaars
Vaatwassers, muziekinstallaties of beamers verbruiken ook energie. Let daarop als je ze aanschaft. Denk er ook aan dat je apparaten die opgeladen moeten worden, het best ’s nachts oplaadt met een tijdschakelaar.

8.Serverruimte
Veel serverruimtes worden geforceerd gekoeld. De buitentemperatuur kan echter soms ook koelen. Een warmtewisselaar kan hierbij helpen.

9.Ventileer goed
Het is belangrijk dat je je kantoorruimte continu ventileert. Schone lucht wordt namelijk sneller warm en dat bespaart stookkosten.

10.Gebruik subsidies
Er zijn verschillende subsidies die je kunt gebruiken om je kantoor energiezuinig te maken.

Subsidieregelen kantoor

Investeringssubsidie Duurzame Energie: voor de aanschaf van een biomasaketel, houtpelletkachel, zonneboiler of warmtepomp.
MIA/Vamil: voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technieken.
EIA: voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Je kunt 58% va de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
SDE+2016: voor bedrijven die hernieuwbare energie produceren, zoals bijvoorbeeld uit zonnepanelen.

Op de website van RVO (www.rvo.nl) staat een volledig overzicht van de mogelijkheden.

Eerste mega-stopcontact voor wind op zee staat bij Borssele

0

De topside van het eerste offshore transformatorstation op zee is van HSM Offshore in Schiedam naar windparkgebied Borssele

gebracht. Het gevaarte van 3.650 ton bestaat voor 40% uit staal en voor 60% uit installaties om de 66 kV elektriciteit afkomstig van de windturbines om te zetten naar 220 kV en verder naar het landstation in Borssele te transporteren.

Bij Borssele werd de topside op het jacket (onderstel) gehesen, dat al sinds augustus 2018 op de zeebodem staat. Nu is het eerste 700 megawatt transformatorstation op zee een feit. De 82 meter hoge (van zeebodem tot top), 32 meter brede installatie weegt 6.550 ton.


Borssele Alpha krijgt een capaciteit van 700 megawatt en gaat de elektriciteit van het windparken Borssele 1 + 2 van Ørsted verzamelen en aan het stroomnet aan wal leveren. Bij windpark Borssele komt nog een vergelijkbaar transformatorstation afkomstig van dezelfde werf. De twee platforms zijn de eerste grootschalige netaansluitingen die onder het Nationaal Energieakkoord worden gebouwd voor offshore windparken in Nederland. Borssele Beta zal naar verwachting in 2020 worden opgeleverd.

Meer windenergie

In het Energieakkoord staat dat in 2023 windparken in de windgebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) met een totale capaciteit van 3,5 GW gebouwd moeten zijn. TenneT is aangewezen om de windparken op zee aan te sluiten. Volgens de Routekaart Wind op Zee (2024-2030) gaat het om in totaal 6,1 GW aan te bouwen windparken.

Waterschap Rivierenland en IBC Solar openen zonnepark van 7.200 zonnepanelen

0

IBC SOLAR heeft in 3 maanden tijd het Waterschap Rivierenland voorzien van een zonnepark bestaande uit 7.200 zonnepanelen. Het zonnepark is afgelopen gestart met de productie van zonnestroom.

Vorig jaar november werd al bekend dat IBC SOLAR de aanbesteding van Waterschap Rivierenland gewonnen had voor het zonnepark in Arnhem. Het zonnepark is een vrijeveldinstallatie in een oost-westopstelling gerealiseerd. Afgelopen maart werd het laatste zonnepaneel geplaatst

Met dit zonnepark van 2,2 megawattpiek bij de rioolwaterzuivering zet Waterschap Rivierenland een belangrijke stap in zijn duurzame ambities. IBC SOLAR zorgt als leverancier van het zonnepark voor de toevoer van zonnestroom waar de lokale rioolwaterzuivering vanaf nu zijn energie uit kan putten. Met de komst van het zonnepark zal er jaarlijks zo’n 1,9 miljoen kilowattuur zonnestroom per jaar worden geproduceerd. Dit aantal kilowattuur kan worden vergeleken met het jaarlijkse stroomverbruik van ongeveer 600 huishoudens.

Jort Blanksma, Projectleider Waterschap Rivierenland: ‘Na een Europese aanbesteding en op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft IBC SOLAR de opdracht gegund gekregen. IBC SOLAR heeft op een efficiënte manier het zonnepark bij Arnhem gerealiseerd, waarbij de opdrachtgever Waterschap Rivierenland terug kan kijken op een prettige samenwerking.’

Rensa Groep bouwt nieuw distributiecentrum met zonnepanelen in Doetinchem

0

De Rensa Groep bouwt een nieuw distributiecentrum aan de Bedrijvenweg in Doetinchem. Zonder gasaansluiting maar met zonnepanelen, warmtepompen, vloerverwarming en led-verlichting.

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van de nieuwbouw wordt 0,0 van het bedrijf dat sinds begin 2017 een meerderheidsaandeel heeft in zonnepanelengroothandel Libra Energy. Het pand is een uitbreiding van de reeds bestaande distributiecentra in Doetinchem. De bouw is onlangs gestart en is naar verwachting eind dit jaar voltooid. Het gebouw wordt 15 meter hoog en biedt 16.000 vierkante meter aan opslagcapaciteit.

‘De komende jaren gaan miljoenen huishoudens van het gas af. Die ontwikkeling vraagt niet alleen veel op technologisch gebied, maar ook van onze distributiecentra en ons logistieke apparaat’, zegt algemeen directeur Henk-Jan Wegman. ‘Zo kun je tot wel 8 cv-ketels kwijt op 1 pallet, maar heb je voor een enkele warmtepomp al 1 of soms zelfs 2 pallets nodig. Dat vraagt om een andere logistieke afhandeling en gebruik van de ruimte.’

ProfiNRG gaat zonnepark van 7,45 megawatt realiseren in Den Helder

0

Zonne-energie Dogger en ProfiNRG hebben getekend voor de realisatie van Zonnepark de Dogger in Den Helder. Op het terrein van voormalig sportpark de Dogger komt een zonnepark van 7,45 megawattpiek.

Het zonnepark telt straks in totaal 19.348 zonnepanelen. Medewerkers en medisch specialisten van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn meerderheidsaandeelhouder in het project. shareNRG heeft het project ontwikkeld in opdracht van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

De Noordwest Ziekenhuisgroep neemt de opgewekte zonnestroom af om haar eigen stroomverbruik te verduurzamen. Het project zal in de tweede helft van 2019 gerealiseerd worden en in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik worden genomen.

Onderstaande video toont een impressie van het zonnepark.

Kamervragen over uitfasering van fluorescentiebuizen

0

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft kamervragen gesteld aan minister Wiebes en minister van Nieuwenhuijnzen over de uitfasering van fluorescentiebuizen

Van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, hebben 3 weken de tijd om de kamervragen te beantwoorden of na een eventueel uitstelbericht binnen 6 weken. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft al laten weten dat er uitstel nodig is. Voor enkele aspecten van de vragen is volgens haar inwinning van actuele informatie bij de Europese Commissie wenselijk.

De vragen van GroenLinks-leden Suzanne Kröger en Tom van der Lee zijn als volgt:

 • Bent u bekend met het feit dat bij het instellen van de richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Richtlijn 2011/65/EU), waarbij kwik werd uitgefaseerd, een uitzondering is gemaakt voor 5 jaar voor kwikhoudende fluorescentiebuizen en spaarlampen omdat de licht-emitterende diode (led)-techniek destijds nog onvoldoende alternatieven bood?
 • Bent u bekend met het feit dat, ondanks dat deze uitzonderingstermijn van 5 jaar inmiddels ruimschoots is verstreken, de fluorescentiebuis, in tegenstelling tot de gloeilamp, nog volop wordt geproduceerd en dat tl-buizen goed zijn voor 40 procent van de wereldwijde verlichtingsmarkt?
 • Bent u bekend met het feit dat deze fluorescentiebuizen inmiddels probleemloos en relatief goedkoop kunnen worden vervangen door led-buizen zonder de armatuur te vervangen en dat deze led-buizen 50 procent zuiniger zijn dan tl-buizen?
 • Bent u bekend met het feit dat 1 tl-buis 5 milligram kwik bevat en dat er jaarlijks circa 400 miljoen tl-buizen in Europa worden vervangen en dat slechts 28 procent wordt gerecycled en derhalve grote hoeveelheden kwik in het milieu terechtkomen?
 • Bent u bekend met het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bepaald dat kwik een van de grootste bedreigingen vormt voor de publieke gezondheid?
 • Bent u bekend met het feit dat maar liefst 29 megaton CO2-uitstoot per jaar kan worden bespaard in de Europese Unie (EU) als alle 2,4 miljard tl-buizen worden vervangen door led-buizen?
 • Deelt u de mening dat anno 2019 de voorwaarden voor de uitzonderingen niet meer van toepassing zijn en de led-technologie zich in voldoende mate heeft bewezen en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is?
 • Deelt u de mening dat het zeer wenselijk is om zo snel mogelijk alle tl-buizen te vervangen door led-technologie? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bekend met het feit dat op 30 september 2017 een onderzoek van het Öko-Institut gereed zou zijn over de sociaaleconomische gevolgen van een verbod op fluorescentiebuizen? Waarom is dit onderzoek nog niet beschikbaar? Wanneer wordt dit onderzoek beschikbaar?
 • Bent u bekend met het feit dat het Öko-Institut al in 2016 heeft geconcludeerd dat er geen reden is tot het verder gedogen van tl-buizen?
 • Bent u bereid zich in Europees verband in te spannen voor een einde aan het gedogen van tl-buizen opdat deze worden vervangen door led-buizen? Zo nee, waarom niet?

SDE+: in april 105 megawattpiek aan zonnestroomprojecten opgeleverd

0

In de maand april zijn er volgens de gegevens van CertiQ 268 SDE+-projecten met zonnepanelen opgeleverd. De zonnestroomprojecten zijn samen goed voor een vermogen van 104,6 megawattpiek.

In totaal is er per 30 april 1.941,6 megawattpiek aan zonnestroomprojecten met SDE+-subsidie bij CertiQ aangemeld als opgeleverd. Daarmee zal in de maand mei vrijwel zeker de grens van 2 gigawattpiek geslecht worden. Bovendien is er nu in de eerste 4 maanden al 50 procent van het totale vermogen dat in 2018 werd geïnstalleerd, opgeleverd. In het recordjaar 2018 werd er voor 794,2 megawattpiek aan zonnestroomprojecten aangemeld bij CertiQ en in de eerste 4 maanden van dit kalenderjaar al 418,3 megawattpiek.

Onderstaande tabel toont het aantal en het vermogen van de door CertiQ geregistreerde projecten.

Zon-pv productie-installatiesAantalOpgesteld vermogen (megawattpiek)Nieuw geplaatst vermogen (megawattpiek)
31 december 201511.585234,0*115,5 in 2015
31 december 201612.989426,0*192,0 in 2016
31 december 201714.706729,1*303,1 in 2017
31 december 201816.9461.523,3794,2 in 2018
31 januari 201917.1981.574,451,1 in januari 2019
28 februari 201917.4431.739,4165,0 ​in februari 2019
31 maart 201917.7441.837,097,6 in maart 2019
30 april 201918.0121941,6104,6 in april 2019

* het bij CertiQ bekende vermogen is zowel voor 2015, 2016 als 2017 in een later stadium naar boven bijgesteld, het in de laatste kolom vermelde nieuw geplaatste vermogen is gebaseerd op deze gecorrigeerde data.

2 extra elektriciteitskabels voor zonnestroom van Ameland naar vasteland

0

Er komen 2 extra elektriciteitskabels tussen het vasteland en Ameland. Liander verwacht dat de nieuwe verbindingen eind 2021 in gebruik worden genomen. De kabels maken onder meer extra zonne-energie mogelijk.

Bedrijven, bewoners en gemeenten werken onder de vlag van ‘Duurzaam Ameland’ aan projecten om het eiland vergaand te verduurzamen. Zo is er door de Amelander Energiecoöperatie, de gemeente en Eneco een zonnepark van 6 megawattpiek gerealiseerd en is er belangstelling voor nieuwe zonneparken. Ook hebben steeds meer inwoners zonnepanelen op hun daken liggen. De NAM is bezig om de productieprocessen op en rond het eiland te verduurzamen en wil hierbij gebruik gaan maken van duurzame elektriciteit. 

Voor alle duurzame ontwikkelingen is de capaciteit van de huidige wadkabels die Ameland verbinden met het vasteland op termijn niet langer toereikend. Liander gaat daarom de komende jaren de bestaande elektriciteitsverbindingen uitbreiden met de 2 nieuwe kabels om aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. Deze kabels komen te liggen tussen het schakelstation in Holwerd en een nieuw te bouwen verdeelstation op Ameland aan de Oude Grazingweg ten oosten van Buren. 

Liander is gestart met het uitwerken van een plan. Samen met een aantal belangrijke omgevingspartijen wordt gezocht naar een tracé en uitvoeringswijze die recht doen aan de bijzondere waarden in het Waddengebied. Naar verwachting starten de uitvoeringswerkzaamheden in de loop van volgend jaar.

Eerste onderdelen van windturbine voor Windpark Wieringermeer gearriveerd

0

Dinsdag 7 mei zijn een aantal onderdelen voor de eerste windturbine aangekomen op de site van Windpark Wieringermeer aan de Oosterterpweg in Wieringerwerf.  Het betreft 3 bladen met een lengte van 58,5 m per stuk en 2 van de in totaal 5 toren componenten van de turbine.

Dit meldt Vattenfall, de eigenaar van het windpark, op haar social media. De componenten worden geleverd door Nordex. De Duitse windturbine fabrikant levert in totaal 82 windturbines van het type N117/3600. De afgelopen maanden is begonnen aan het aanleggen van de funderingen en de bekabeling voor deze windturbines. Naar verwachting zal het windpark eind 2019 volledig gerealiseerd zijn.

In de komende editie van Wind Energy Magazine staat een uitgebreid interview over 

LightingEurope publiceert richtlijnen over Energy Labeling-database (EPREL)

0

Om bedrijven te helpen hun nieuwe rapportageverplichtingen voor de Europese Energy Labeling-database (EPREL) efficiënt na te leven, heeft LightingEurope richtlijnen en informatiesjablonen gepubliceerd.

De richtlijnen geven de leden van de Europese koepelorganisatie details over de producten en de parameters die moeten worden gerapporteerd.

LightingEurope deed vorig jaar nog een dringend beroep op de Europese Unie om de aanbevelingen die het doet voor de nieuwe energielabels voor verlichting over te nemen. De EU publiceerde daarvoor al een verordening omtrent de invoering van nieuwe energielabels voor onder meer verlichting

Sinds 1 januari 2019 moeten alle verlichtingsproducten die vallen onder de Energy Labelling-verordening voor verlichtingsproducten (red. EG-verordening 874/2012) in de EPREL-database worden geregistreerd voordat ze op de Europese markt worden gebracht. Een volgende mijlpaal nadert bovendien snel: vóór eind juni 2019 moet EPREL ook informatie bevatten over alle gelabelde producten die sinds 1 augustus 2017 op de Europese markt zijn geplaatst.

Verlichtingsbedrijven introduceren elk jaar een groot aantal producten op de Europese markt en de uitdaging om binnen enkele maanden aan de wettelijke vereisten te voldoen, is volgens LightingEurope buitengewoon. ‘De richtlijnen die we nu opgesteld hebben, geven ons inzicht in de manier waarop de EPREL-regels van toepassing zijn op verlichtingsproducten. Ze bieden onze leden alle informatie die ze nodig hebben om een ​​product te registreren, van de specifieke wettelijke vereisten voor verlichtingsproducten tot de technische ICT-problemen die ze moeten oplossen wanneer ze achter hun computer zitten ​​om de inhoud naar de EPREL-database te uploaden’, aldus Ourania Georgoutsakou, secretaris-generaal van LightingEurope.